REMAL SILIKÁT

  • REMAL SILIKÁT

Popis

Silikátová maliarska farba

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
REMAL SILIKÁT sa používa hlavne k náterom minerálnych podkladov (napr. vápenno cementové omietky, betóny, pórobetóny, povrchy vyrovnané pomocou rôznych vyrovnávacích minerálnych hmôt) a tiež pre nátery sadrokartónových dosiek, drevotrieskových dosiek,atd. v interiéroch. Vzhľadom k veľmi nízkej hodnote prepúšťania vodných pár je farba vhodná aj k náterom sanačných omietok.

PRÍPRAVA PODKLADU:
- podklad musí byť suchý, pevný a vyzretý, bez mastnôt a biologického napadnutia,
- nasiakavé podklady je potrebné najprv napenetrovať vhodnou penetráciou (BARLET PENETRÁCIA SILIKÁT)
- staré, nesúdržné minerálne nátery (vápno, cement, minerálne farby a pod.) je potrebné najprv oškrabať a podklad opäť spevniť vhodnou penetráciou (BARLET PENETRÁCIA SILIKÁT),
- neminerálne, sadrou opravované a málo pevné, prašné podklady nie sú vhodné,
- teplota podkladu a prostredia pri práci nemá klesnúť pod 8°C a presiahnuť 25°C,
- okná, nábytok, atd. je potrebné zakryť, suché zvyšky farieb sa ťažko odstraňujú

DOPORUČOVANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Farba sa môže pred použitím, v závislosti na spôsobe nanášania, zriediť max. 10% vody. Po 24 hod. schnutia penetrácie sa farba nanáša v 2 vrstvách štetkou alebo valčekom s časovým odstupom 24 hodín medzi jednotlivými vrstvami.

VÝDATNOSŤ: 5 m2/kg

Podrobný výpis parametrů
Spôsob nanášania: Štětky | Malířské Válečky | Malířské