REMAL BÁZA

  • REMAL BÁZA

Popis

Maliarsky náter určený na tónovanie

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
REMAL BÁZA A, B, C je vodou riediteľná maliarska farba určená na maľovanie omietok, betónu, sadrokartónu, cetris dosiek, drevotriesky a sanačných omietok v interiéroch. Výborne kryje, je paropriepustná a oteru vzdorná. Farba vykazuje odolnosť proti oteru za mokra – merané podľa ČSN EN ISO 11998 – trieda 3 (klasifikácia podľa EN 13300).
PRÍPRAVA PODKLADU:
Nesúdržné, hrubé vrstvy starých náterov je potrebné oškrabať. Na vyrovnanie dier, trhlín a nerovných plôch použijeme REMAL STIERKU. Z trhlín väčších rozmerov je potrebné odstrániť nesúdržný materiál a na vyplnenie použiť akrylátový tmel. Po jeho zaschnutí použijeme na vyrovnanie REMAL STIERKU. Po zaschnutí a prebrúsení sa podklad ľahšie pretiera maliarskou farbou. Na problémové miesta (fľaky od zamoknutia a pod.) je vhodné použiť izolačný REMAL FLEK-STOP. Príliš nasiakavé, prašné a nesúdržné podklady je potrebné najprv napenetrovať (spevniť) vhodnou penetráciou ,napr. REMAL, BARLET alebo SOICRAT. Teplota podkladu a prostredia pri natieraní nesmie klesnúť pod 5°C.

DOPORUČOVANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Farbu je možné podľa potreby a spôsobu nanášania riediť max. 10 % vody. Nanášajte v 2-3 vrstvách štetkou, valčekom alebo striekaním. Novú vrstvu nanášajte najskôr po dokonalom zaschnutí.

VÝDATNOSŤ: až 10 m2/kg

TÓNOVANIE: REMAL BÁZA A, B, C sa používa pre tónovanie v tónovacom systéme TELURMIX alebo RAINBOW.

Podrobný výpis parametrů
Spôsob nanášania: Štětky | Malířské Stříkáním Válečky | Malířské

Fotogalerie

  • REMAL BÁZA
  • REMAL BÁZA

Súbory na stiahnutie