BALCLEAN Finish vrchný fotoaktívny náter, 1 kg

Revoluční samočisticí systém ochrany fasád a kamene rozpustíé pomocí sluníčka všechny nečistoty na fasádách a kameni. Zbavíte se růstu plísní, hub, lišejníků a řas. Viac informácií
Popis
Popis

BALCLEAN FINISH je speciální fotoaktivní vrchní vrstva nátěroových systémů BALCLEAN FACADE a STONE. Účinnou složkou jsou nanočástice fotoaktivní formy oxidu titaničitého. Působením UV záření, které je přítomné i v denním světle, dochází na povrchu nanočástic ke vzniku oxidačních a redukčních center. Tato centra iniciují oxidačně-redukční reakce molekul nacházejících se v jejich blízkosti. Typickými reakcemi jsou redukce molekulárního kyslíku na peroxid vodíku (slabé oxidační činidlo s desinfekčními účinky) a tzv. oxidativní mineralizace organických molekul, tj. přeměna veškerých organických látek, včetně mikroorganismů, na neškodné anorganické produkty (oxid uhličitý, vodu a příslušné minerální kyseliny).

Výsledkem je trvale čistý povrch bez lepkavých organických nánosů, na nichž by se, v případě neošetření BALCLEANEM FINISH, běžně usazovaly prachové částice a jiné nečistoty. Kromě tohoto samočisticího účinku BALCLEANU FINISH je významné též jeho antiseptické působení, které zabraňuje růstu různých virů, bakterií, kvasinek, plísní, řas i lišejníků. Vedle těchto povrchových samočisticích a desinfekčních vlastností BALCLEAN FINISH rovněž oxiduje organické i anorganické molekuly obsažené ve vzduchu (likviduje viry a bakterie, alergeny, pachy a jiné těkavé organické sloučeniny), čímž přispívává též k celkové očistě životního prostředí (mj. snižováním koncentrací oxidu uhelnatého a oxidů dusíku, tj. topných a automobilových emisí).

Efektivita fotokatalytického působení je přímo úměrná intenzitě ultrafialového záření, které na povrch ošetřený BALCLEANEM FINISH dopadá, tj. na plochách přímo osvětlených sluncem je velmi vysoká, zatímco na zastíněných venkovních místech je snížená, avšak nikoliv nulová.

Podklad pro BALCLEAN FACADE: fasádní omítky, akrylátové nebo silikonové barvy, vápenocementové omítky, cementové směsi, kámen, pískovec, vápence, cihly a další minerální materiály

Podklad pro BALCLEAN STONE: na kámen, pískovec, vápence, cihly, stavební cementové směsi a další minerální materiály

BALCLEAN FINISH – VRCHNÍ FOTOAKTIVNÍ NÁTĚR

 • unikátní nátěrový systém na ochranu fasád a kamene
 • zbavíte se růstu plísní, hub, lišejníků a řas na své fasádě a kameni
 • poslední krok systému BALCLEAN STONE a FACADE
 • extrémní samořistící efekt 
 • transparentní
 • ekologický
 • supersmáčivý
 • pro exteriér
 • český patent
 • česká výroba
 • ocenění v soutěži Inovace roku

Technické vlastnosti samočisticího systému fasád:

 • vydatnost v závislosti na savosti podkladu orientačně až 20 m²/kg
 • určeno pro venkovní prostředí
 • výrobek se neředí a je připraven k použití
 • součást nátěrového systému BALCLEAN FACADE a BALCLEAN STONE - blíže viz. systémové listy.
 • způsob aplikace štětka, váleček, stříkání
 • tloušťka suché vrstvy 3 um

Upozornění:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku.

Upozornění BIOCID:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1), 2-oktyltertahydroisothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Výrobek je ošetřený biocidem

 


 

SYSTÉM OCHRANY FASÁDY a KAMENE - Fotoaktivní ochranný systém proti zařasení a špinění

BALCLEAN ochranný systém je speciální transparentní fotoaktivní systém pro povrchovou úpravu fasád a kamene. Je vhodný na fasádní omítky, akrylátové nebo silikonové barvy, vápenocementové omítky, prvky ze stavebních cementových směsí. Výrazně prodlužuje jejich životnost a vzhled.

Složení systému na ochranu fasády:

Složení systému na ochranu kamene:

Renovace znečištěného podkladu:

 • BALCLEAN SANAL aplikujte štětkou, válečkem nebo postřikem. Nečistoty a zbylý likvidační prostředek opláchněte (tlakovou) vodou po 2 hodinách. V případě zbytkových nečistot postup opakujte. Povrch nechte vyschnout minimálně 12 hodin.
 • BALCLEAN PRIMER FACADE nebo STONE natírejte v 1 vrstvě válečkem nebo štětkou, tloušťka suché vrstvy Facade - 30 μm, Stone - 5 μm. Povrch nechte vyschnout.
 • BALCLEAN FINISH natírejte v 1vrstvě válečkem, štětkou nebo stříkáním, tloušťka suché vrstvy 3 μm.

Ochrana nového podkladu:

 • Zhodnoťte povrch, případně jej opláchněte vodou, doba schnutí minimálně 12 hodin.
 • BALCLEAN PRIMER FACADE natírejte v 1 vrstvě válečkem nebo štětkou, tloušťka suché vrstvy Facade - 30 μm, Stone - 5 μm. Povrch nechte vyschnout.
 • BALCLEAN FINISH natírejte v 1 vrstvě válečkem, štětkou nebo stříkáním, tloušťka suché vrstvy 3 μm.
 • Po 5 letech lze obnovit funkci systému nátěrem1 vrstvy přípravku BALCLEAN FINISH (platí pro renovaci i ochranu nového podkladu).

Napsali o BALCLEAN:

 


 

Důležité upozornění!

Systém nedoporučujeme používat na podklady ve velmi tmavých a sytých odstínech. Hodnoty Y = HBW (index světelné odrazivosti) by neměly být nižší než 50 (najdete ve vzorkovnicích odstínů TELURIA SPEKTRUM).

Před aplikací (zejména stříkáním) je nezbytné zakrýt všechny části oken, okapy a předměty v bezprostřední blízkosti, neboť částice ve formě aerosolu unášené větrem mohou tyto předměty znečistit.

Zaschlé zbytky nátěru se velmi špatně odstraňují.

Aplikaci nelze provádět za deště, vlhkosti vzduchu nad 80 %. Teplota okolí a podkladu při aplikaci musí být v rozmezí 12 až 25 °C. Podklad musí být čistý, suchý, vyzrálý a pevný.

Všechny komponenty systému je nezbytné před aplikací promíchat. Vzhledem k nízké viskozitě výrobků pohybujte válečkem zespodu nahoru. Při aplikaci dbejte na rovnoměrnou vrstvu nátěru, minimalizujte překryvy a napojení. Větší tloušťka může způsobit mléčný zákal a také zvýšit lesk. Mléčný zákal nemá vliv na snížení funkčnosti systému.

Konečný nátěr musí být chráněn před deštěm po dobu 24 hodin.

Fotoaktivní efekt systému se začíná významně projevovat po 3 měsících od aplikace.

 

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 247-500-7] a 2- methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1), 2-oktyltertahydroisothiazol-3-on.Může vyvolat alergickou reakci. Výrobek je ošetřený biocidem.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
Parametry
EAN 8594005758131
Atest na detské hračky Nie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka BALCLEAN
Hmotnosť 1,0 kg
Produktový list PDF