BALCLEAN Primer Stone základní samočisticí ochrana kamene, 1 kg

Speciální separační mezivrstva zpevňující podklad. Určeno pro úpravu kamene fotoaktivním systémem BALCLEAN STONE. Viac informácií
Popis
Popis

BALCLEAN Primer STONE je speciální separační mezivrstva zpevňující podklad. Určeno pro úpravu kamene fotoaktivním systémem BALCLEAN STONE. Kotví vrchní aktivní vrstvu BALCLEAN FINISH k podkladu. Mezivrstva nepropouští vlhkost do podkladu, zároveň významně nebrání průchodu vodní páry z podkladu do venkovního prostředí.

Používá se na renovaci kamene, pískovce, vápence, cihly a dalších materiálů napadených plísněmi, houbami, lišejníky a řasami nebo i na nové povrchy jako prevence. Vždy je nezbytné problematické povrchy ošetřit v celé ploše, aby nedocházelo k odlišnému vnímání barevného odstínu.

Účinnou složkou systému je fotoaktivní titanová běloba, která je zakotvena na povrchu speciálním mechanismem. Působením UV záření, které je součástí denního světla, dochází ke vzniku oxidačních a redukčních center rozkládajících přítomné organické sloučeniny. Povrch se zároveň stává vysoce smáčivým. Dešťová voda a vzdušná vlhkost se rozprostírají v tenké vrstvě, tím uvolňují nánosy degradovaných mikroorganismů a prachových částic a udržují tak povrch dlouhodobě čistý.

Obě uvedené vlastnosti jsou úměrné intenzitě dopadajícího UV záření. Nedílnou součástí systému je mezivrstva, která sjednocuje savost podkladu, omezuje jeho nasákavost, zpevňuje povrch a slouží ke kotvení aktivní vrstvy. Stromy a keře v těsné blízkosti bývají značným zdrojem biologického napadení.

BALCLEAN PRIMER STONE – ZÁKLADNÍ KOTEVNÍ NÁTĚR

 • unikátní nátěrový systém na ochranu fasád
 • samočistící schopnost
 • zbavte se růstu plísní, hub, lišejníků a řas na své fasádě
 • druhý krok systému BALCLEAN STONE
 • základní kotevní nátěr
 • zpevňuje podklad
 • paropropustný
 • transparentní
 • bariérový efekt který zabraňuje možnému poškození podkladu
 • pro exteriér
 • vhodný na kámen, pískovec, vápence, cihly, stavební cementové směsi a další minerální materiály
 • český patent
 • česká výroba
 • ocenění v soutěži Inovace roku

Technické vlastnosti samočisticího systému fasád:

 • vydatnost v závislosti na savosti podkladu orientačně až 24 m²/kg
 • určeno pro venkovní prostředí
 • výrobek se neředí a je připraven k použití
 • součást nátěrového systému BALCLEAN FACADE a BALCLEAN STONE - blíže viz. systémové listy.
 • způsob aplikace štětka, váleček
 • tloušťka suché vrstvy 5 um

Upozornění:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku.

Upozornění BIOCID:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 


 

SYSTÉM OCHRANY KAMENE - Fotoaktivní ochranný systém proti zařasení a špinění minerálních podkladů

BALCLEAN STONE je speciální transparentní fotoaktivní systém vyvinutý pro povrchovou úpravu kamene, pískovce, vápence, cihel, stavebních cementových směsí a dalších minerálních materiálů. Výrazně prodlužuje životnost a oživuje vzhled podkladu.

Složení systému na ochranu kamene:

 • BALCLEAN SANAL likvidace plísní, hub, lišejníků a řas
 • BALCLEAN PRIMER STONE speciální separační mezivrstva zpevňující podklad
 • BALCLEAN FINISH fotoaktivní nátěr

Používá se na renovaci fasád napadených plísněmi, houbami, lišejníky a řasami nebo na nové fasády jako prevence. Systémem lze ošetřit dům po celém obvodu nebo jen jeho zasažené stěny. Vždy je však nezbytné problematické stěny ošetřit v celé ploše, aby nedocházelo k odlišnému vnímání barevného odstínu. Účinnou složkou systému je fotoaktivní titanová běloba, která je zakotvena na povrchu speciálním mechanismem.

Působením UV záření, které je součástí denního světla, dochází ke vzniku oxidačních a redukčních center rozkládajících přítomné organické sloučeniny. Povrch se zároveň stává vysoce smáčivým. Dešťová voda a vzdušná vlhkost se rozprostírají v tenké vrstvě, tím uvolňují nánosy degradovaných mikroorganismů a prachových částic a udržují tak fasádu dlouhodobě čistou.

Obě výše uvedené vlastnosti jsou úměrné intenzitě dopadajícího UV záření. Nedílnou součástí systému je separační kotevní mezivrstva, která zpevňuje podklad a slouží ke kotvení aktivní vrstvy. Mezivrstva nepropouští vlhkost do podkladu, ale zároveň významně nebrání průchodu vodní páry z podkladu do venkovního prostředí.

Stromy a keře v těsné blízkosti bývají značným zdrojem biologického napadení.

Renovace znečištěného podkladu:

 • BALCLEAN SANAL aplikujte štětkou, válečkem nebo postřikem. Nečistoty a zbylý likvidační prostředek opláchněte (tlakovou) vodou po 2 hodinách. V případě zbytkových nečistot postup opakujte. Povrch nechte vyschnout minimálně 12 hodin.
 • BALCLEAN PRIMER STONE natírejte v 1 vrstvě válečkem nebo štětkou, tloušťka suché vrstvy 5 μm. Povrch nechte vyschnout.
 • BALCLEAN FINISH natírejte v 1vrstvě válečkem, štětkou nebo stříkáním, tloušťka suché vrstvy 3 μm.

Ochrana nového podkladu:

 • Zhodnoťte povrch, případně jej opláchněte vodou, doba schnutí minimálně 12 hodin.
 • BALCLEAN PRIMER STONE natírejte v 1 vrstvě válečkem nebo štětkou, tloušťka suché vrstvy 5 μm. Povrch nechte vyschnout.
 • BALCLEAN FINISH natírejte v 1 vrstvě válečkem, štětkou nebo stříkáním, tloušťka suché vrstvy 3 μm.
 • Po 5 letech lze obnovit funkci systému nátěrem1 vrstvy přípravku BALCLEAN FINISH (platí pro renovaci i ochranu nového podkladu).

Napsali o BALCLEAN:

 


 

Důležité upozornění!

Systém nedoporučujeme používat na podklady ve velmi tmavých a sytých odstínech. Hodnoty Y = HBW (index světelné odrazivosti) by neměly být nižší než 50 (najdete ve vzorkovnicích odstínů TELURIA SPEKTRUM).

Před aplikací (zejména stříkáním) je nezbytné zakrýt všechny části oken, okapy a předměty v bezprostřední blízkosti, neboť částice ve formě aerosolu unášené větrem mohou tyto předměty znečistit.

Zaschlé zbytky nátěru se velmi špatně odstraňují.

Aplikaci nelze provádět za deště, vlhkosti vzduchu nad 80 %. Teplota okolí a podkladu při aplikaci musí být v rozmezí 12 až 25 °C. Podklad musí být čistý, suchý, vyzrálý a pevný.

Všechny komponenty systému je nezbytné před aplikací promíchat. Vzhledem k nízké viskozitě výrobků pohybujte válečkem zespodu nahoru. Při aplikaci dbejte na rovnoměrnou vrstvu nátěru, minimalizujte překryvy a napojení. Větší tloušťka může způsobit mléčný zákal a také zvýšit lesk. Mléčný zákal nemá vliv na snížení funkčnosti systému.

Konečný nátěr musí být chráněn před deštěm po dobu 24 hodin.

Fotoaktivní efekt systému se začíná významně projevovat po 3 měsících od aplikace.

 

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky
Obsah nebezpečných látok

hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triethanol, okthilinon (ISO), 2-methylisothiazol-3(2H)-on.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
EAN 8594005758148
Atest na detské hračky Nie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka BALCLEAN
Hmotnosť 1,0 kg
Produktový list PDF