DENAS FARBA NA RADIÁTORY rýchloschnúci

Špeciálna vodou riediteľná rýchloschnúca farba na radiátory pre vrchné krycie nátery kovových teplovodných telies a medených rúrok. Farba rýchlo zasychá, vysoko kryje, nežltne a odolná teplotám do do 120 °C. Viac informácií
Popis
Popis

DENAS RADIÁTOR je vodou riediteľná farba na vrchné nátery vykurovacích telies horúcovodného vykurovania aj na medené rozvody. Nátery sú lesklé, nežltnúce, výborne sa udržujú a odolávajú teplote do +120 °C. Farbu na radiátory je možné aplikovať na temperujúce kúrenie do +40 ° C s vynikajúcou krycou schopnosťou, rozlivom, rýchlym zasychaním a výbornú priľnavosť aj na starých syntetických náteroch, preto je vhodná pre nové aj obnovovacie nátery. V interiéri je možné použiť DENAS RADIÁTOR ako univerzálnu farbu na rôzne podklady.

Vlastnosti farby na radiátory:
farba na radiátory
do interiéru
mechanicky odolná farba
tepelne odolná až do 120 °C
rýchlo zasychá
lesklé, nežltnúce
s vynikajúcou krycou schopnosťou a rozlivom
vhodná pre nové aj obnovovacie nátery
aj na medené rozvody
Všeobecné zloženie farby na radiátor:

Zmes akrylátovej disperzie, pigmentov, plnív a špeciálnych aditív.

Môže sa Vám hodiť zakrývací materiál, ako papierová lepiaca páska či zakrývacia fólia, prípadne brúsne papiere. Nezabudnite na štetce a valčeky.

Pracovný postup farby na radiátory:

Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, nesúdržných vrstiev starších náterov a mastnoty. Nové kovové výhrevné telesá alebo prehrdzavené miesta starých telies je nutné najskôr opatriť základným antikoróznym náterom, odporúčame DENAS NA KOV-ZÁKLAD alebo DENAS NA KOVY 2V1. Vrchný náter farbou DENAS RADIÁTOR sa nanáša štetcom, valčekom v 1–2 vrstvách bez riedenia. Pri vzduchovom striekaní je možné farbu zriediť 5% vody, vždy s min. odstupom 2 hodiny medzi jednotlivými nátermi. Teplota vzduchu a podkladu pri nanášaní a schnutí náteru nesmie poklesnúť pod +10 °C a vzdušná vlhkosť do 70 %.

Výdatnosť farby na radiátory:

7–10 m²/kg na jeden náter.

Balenie farby na radiátory:

Plastové alebo plechové obaly s hmotnosťou 0,7 kg, 2,5 kg, 10 kg, 20 kg.

Odtiene farby na radiátory:

Vyrába sa v odtieňoch 0100 biely, 0603 slonová kosť a ďalšie podľa vzorkovníc RAL, NCS, ČSN alebo v odtieňoch podľa dohody.

Bezpečnosť a hygiena farby na radiátory:
Dodržujte zásady osobnej hygieny. Zaistite vetranie pracoviska. Pri aplikácii striekaním použite ochranu dýchacích orgánov. Pri postriekaní pokožky umyte postihnuté miesto vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí vypláchnite prúdom vody. Pri požití vypláchnite ústa vodou, nevyvolávajte zvracanie. V prípade zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Likvidácia odpadov:

Zvyšky farieb a znečistené obaly likvidujte ako nebezpečný odpad v súlade s platnými predpismi. Výrobok si uchováva úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale min. do dátumu uvedeného na viečku/veku.

Hustota:

1,2 – 1,3 g/cm3; VOC: 0,04 kg/kg; TOC: 0,02 kg/kg; ONL: 30 – 35 % obj.; Kategória VRNH: A/d – Vnútorné/vonkajšie náterové hmoty na drevo, kov alebo plasty na vybavenie a obklady budov.; Najvyššia prípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 130; Max. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie (g/l): 52.

Parametry
Riedenie farby Vodou
Výrobca Denas Color
Značka Denas
Produktový list PDF