LAZUROL AQUA napúšťadlo V1314

Fungicídny a insekticídny prípravok. Zvyšuje priľnavosť vrchného náteru. Vynikajúca penetrácia do dreva. Znižuje nasiakavosť podkladu. Viac informácií
Popis
Popis

Charakteristika a použitie výrobku


LAZUROL AQUA NAPÚŠŤADLO je vodouriediteľné napúšťadlo určené pre preventívnu chemickú povrchovú ochranu dreva pred napadnutím drevozafarbujúcimi a drevokaznými hubami a drevokazným hmyzom. Používa sa pod vodouriediteľné lazúry a emaily. Napustené drevo môže byť zabudované v interiéroch (triedy použitia 1 a 2 podľa ČSN EN 335) a exteriéroch (trieda použitia 3 podľa ČSN EN 335) stavieb. Obsah účinných látok: propiconazole (ES 262-104-4): 9 g/kg výrobku, 3-jód-2-propinyl-N-butylkarbamát (ES 259-627-5) 3 g/kg výrobku, permethrin (ISO) (ES 258-067-9): 1 g/kg výrobku. Typové označenie podľa ČSN 490600-1:FB,B,IP, 1,2,3,S. Nesmie sa používať inak ako je uvedené v návode na použitie.
Prípravok na ochranu dreva používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

 

Príprava podkladu


Pred použitím lak dôkladne zamiešajte. Drevo prebrúste brúsnym papierom č. 60-100 a odstráňte prach.

 

 

Odporúčaný náterový postup


Na drevo naneste napúšťadlo štetcom alebo máčaním s dobou schnutia 6 až 8 hodín. Povrch po zaschnutí napúšťadla prebrúste brúsnym papierom č. 220 až 240. Potom je možné ošetrené drevo ďalej spracovávať.

 

Bezpečnostné upozornenie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje propikonazol, 3-jod-2-propinil-N-butylkarbamát, permethrin, ethylmethylketoxim.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Vodou
Atest na detské hračky Nie
Farba náteru Bezbarvá
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Lazurol
Produktový list PDF