LAZUROL Classic S1023 tenkovrstvová lazúra na drevo s obsahom olejov

Lazúra na drevo hlboko preniká do štruktúry dreva, zvýrazňuje jeho prirodzenú kresbu a tým poskytuje vysoko efektné nátery. Viac informácií
Popis
Popis

Charakteristika a použitie výrobku


Výrobok je určený k ochranným lazúrovacím náterom mäkkého a tvrdého dreva vystaveného poveternostným vplyvom, ako aj k náterom v interiéroch, napr.: nátery záhradného nábytku, drevených štítov, podhľadov, obloženia stien a stropov, plotov, chát a drevených domčekov, okien a dverí. Hlboko preniká do štruktúry dreva a zvýrazňuje jeho prirodzenú kresbu a tým poskytuje vysoko efektívny náter. Vyznačuje sa jednoduchou obnoviteľnosťou starého náteru. Bezfarebný lak je určený výhradne pre nátery v interiéroch. Chráni drevo pred účinkami UV žiarenia, obsahuje prírodný olej.

 

Príprava podkladu


Drevo musí byť pred natieraním čisté, suché, dobre obrúsené, s vlhkosťou max. 12 %. Z dreva so zvýšeným obsahom živíc (červený smrek, borovica) odstráňte všetky výrony živíc riedidlom C 6000. Na kvalite prípravy dreva závisí konečný vzhľad náteru a aj jeho životnosť. Povrch dreva určeného do exteriéru je nutné najprv napustiť vhodným fungicídnym napúšťadlom LAZUROL IMPREGNAČNÝ ZÁKLAD S1033, ktorý zaistí ochranu dreva pred napadnutím plesňami, hubami a hmyzom. V ďalšom kroku povrch dreva prebrúste jemným brúsnym papierom a potom aplikujte napúšťaciu lazúru. Pri renovačných náteroch odstráňte zo starého dreva nesúdržné vrstvy, napr. prebrúsením.

Redidlo:

BALTECH S6006

Odporúčaný náterový postup


Pred použitím dôkladne zamiešajte! Lak sa nemusí riediť, je pripravený na priame použitie. Minimálna teplota pri natieraní je 7 °C. Pri použití v interiéroch nanášajte 1 až 2 vrstvy, v exteriéroch je vhodné nanášať 3 vrstvy. Bezfarebný odtieň je určený výhradne pre použitie v interiéroch. Jednotlivé nátery sa nanášajú v intervale 24 hod. Pre rovnomerné zvýraznenie kresby dreva zotrite po 10 až 15 minútach nevsiaknutú lazúru pomocou suchého štetca alebo handry. Pre dosiahnutie vysokého lesku môžete povrch pretrieť lakom LAZUROL UNIVERZÁLNY LAK S1002 alebo prírodným odtieňom lazúry LAZUROL GOLD S1037. Pre zvýšenie odolnosti podláh pretrite výrobkom LAZUROL PODLAHOVÝ LAK S1020.

 

Obsah nebezpečných látok

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátu.

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P403 Skladujte na dobre vetranom mieste.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Atest na detské hračky Nie
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Lazurol
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie