BAKRYLEX PRIMER ANTIKOR V2085

Základní farba na kov

  • Vhodná pod vodouriediteľné aj rozpúšťadlové nátěry
Podrobné informácie
Kde nakúpiť? Predajne
Používa sa na základné nátery kovových predmetov. Nátery pozinkovaného plechu sa odporúčajú až po jeho povrchovej oxidácii.

Pracovný postup:
Všetky kovové podklady sa musia očistiť od koróznych produktov a riadne odmastiť.
1. 2 – 3 vrstvy farby BAKRYLEX PRIMER ANTIKOR V 2085 pri teplote okolia a podkladu min. +10 °C s časovým intervalom medzi jednotlivými nátermi 6 hodín, nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie, farba sa môže prisúšať pri teplotách do 80 °C.
2. Vrchné 1 – 2 nátery univerzálnou disperznou farbou BAKRYLEX EMAIL V 2066 alebo syntetickými emailamy na vzduchu schnúcimi alebo vypaľovacími typu S 2013, S 2029, S 2053.

Výdatnosť

6-8 m2/1 kg v jednej vrstve

Máte problém, s ktorým si neviete poradiť?
Vyskúšajte našu online poradňu!

Na Vaše otázky odpovieme každý deň.
Opýtajte sa aj Vy!