BETEX 2v1 NA BAZÉNY S2852

Penetračný aj povrchový syntetický náter na bazény

  • nepriepustný náter
  • vysoká odolnosť proti vode a vodným parám
  • možnosť použiť ako penetráciu a ako vrchný náter
Podrobné informácie
Kde nakúpiť? Predajne

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Farba sa používa ako penetračný a aj povrchový náter a je určená na nátery betónových podkladov, muriva a omietok vystavených účinkom vody, vodným parám alebo vysokej relatívnej vlhkosti. Farbu je možné použiť tiež na nátery bazénov a kovových nádrží. Farba nie je určená na glejové betónové povrchy.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Natieraný podklad musí byť suchý, súdržný, očistený, dobre vyzretý (obvykle 4-6 mesiacov) a stavebne izolovaný proti zemnej (spodnej) vlhkosti. Povrch musí byť zbavený prachu, nesmie byť znečistený mastnotami, zvyškami asfaltov a ropných produktov. Prach je ideálne vysávať výkonným vysávačom. V prípade čistenia striekaním vodou je nutné nechať podklad dôkladne vyschnúť. V prípade, že podklad obsahuje väčšie nerovnosti, sa odporúča prebrúsenie. Relatívna vlhkosť podkladu nesmie prekročiť 5%. Staré nátery dôkladne odstráňte. Kovový podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt a prachu, mechanicky očistený. Na odmastenie použite vhodný prípravok napr. TECHNICKÝ BENZÍN P 6402, ACETÓN P 6401 alebo teplú tlakovú vodu s obsahom saponátu.

RIEDIDLO: S 6005

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Pred použitím sa farba dôkladne rozmieša a podľa potreby zriedi.
Nátery omietky, muriva a betónu:
1 x penetrácia emailom BETEX 2V1 NA BAZÉNY S 2852 zriedeným v pomere 1:1; 3-5 náterov emailom S 2852
Náter kovu: 1 náter farbou FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S 2003, vrchný náter naneste do 24 hodín alebo až po 7 dňoch; 2-3 nátery emailom BETEX 2V1 NA BAZÉNY S 2852 v intervale 4 hodiny (23°C). Hrúbka celého náterového systému musí byť najmenej 120 m. Náter môže byť vystavený účinkom vody najskôr po 7 dňoch.

Výdatnosť

5 - 6 m²/ 1 kg na jednu vrstvu

Spôsob nanášania

  • štetec
  • lakovacie valček

Máte problém, s ktorým si neviete poradiť?
Vyskúšajte našu online poradňu!

Na Vaše otázky odpovieme každý deň.
Opýtajte sa aj Vy!