REMAL AKTIV

Maliarska disperzná farba

  • Odolná proti baktériam a plesniam
  • Oteruvzdorná
  • Pre nemocnice a potravinárske priestory
Podrobné informácie
Kde nakúpiť? Predajne

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
REMAL AKTIV je maliarska farba odolná baktériám a plesni. Táto odolnosť bola odskúšaná napr. na plesne Penicillium chrysogenum, Aspergillus Nigera a baktérie Escherichia coli a Staphilococcus aureus. Používa sa hlavne pre nátery omietok v interiéroch, napr. v nemocniciach a potravinárskych priestoroch, kde je požadovaná odolnosť náteru proti plesniam a baktériám. Vyznačuje sa výborným krytím a oteru vzdornosťou.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Plesňami napadnuté miesta sa za mokra očistia a ošetria sanačným prípravkom napr. REMAL SANAL NA ZDIVO V 1406. Hrubšie vrstvy hlinkových alebo málo súdržných náterov je nutné najprv odstrániť – oškrabať! Potom je potrebné podklad napenetrovať vhodnou hĺbkovou penetráciou. Na vyrovnanie dier, trhlín a nerovných plôch použijeme REMAL STIERKU. Z trhlín väčších rozmerov je potrebné odstrániť nesúdržný materiál a na vyplnenie použiť akrylátový tmel. Po jeho zaschnutí použijeme na vyrovnanie REMAL STIERKU. Po zaschnutí a prebrúsení sa podklad ľahšie pretiera maliarskou farbou. Na problémové miesta (fľaky od zamoknutia a pod.) je vhodné použiť izolačný REMAL FLEK-STOP. Príliš nasiakavé, prašné a nesúdržné podklady je potrebné najprv napenetrovať (spevniť) vhodnou penetráciou, napr. REMAL, BARLET alebo SOICRAT. Teplota podkladu a prostredia pri natieraní nesmie klesnúť pod 5°C.

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
V závislosti na spôsobe nanášania sa farba nariedi max. 10% vody. Nanáša sa štetkou, valčekom alebo striekaním v 2-3 vrstvách s časovým odstupom min. 4 hodiny medzi vrstvami.

Výdatnosť

10 m2/1 kg nariedenej farby na jeden náter

Spôsob nanášania

  • maliarska štetka
  • maliarsky valček
  • striekanie (vrátane AIRLESS)

Máte problém, s ktorým si neviete poradiť?
Vyskúšajte našu online poradňu!

Na Vaše otázky odpovieme každý deň.
Opýtajte sa aj Vy!