Sledujte s nami reláciu „Polopatě“, v nedeľu, 27.5.2018 o 8:55 na ČT 1

24. May 2018

Ktorá farba kopíruje pohyblivé plechy striech v nadväznosti na rozdielne teploty a nepopraská? Ktorá farba odoláva slnečným lúčom? Ktorá farba je na strechy a ďalšie kovové prvky ako stvorená?

Je to výrobok FEST-B, český patent. Obsahuje inhibítory korózie, UV absorbér, je silno odolná poveternostným vplyvom. Ako sa s ňou pracuje? To vás čaká v ďalšej reportáži, kde Vám poradia kolegovia z technického servisu, tentokrát v relácii Polopatě.

Sledujte s nami reláciu „Polopatě“, v nedeľu, 27.5.2018 o 8:55 na ČT 1.