Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
MENU

Obchodné siete

 

Podnikové predajne KÚZLO FARIEB A DROGÉRIE

V súčasnej dobe prevádzkujeme 11 vlastných predajní, ktoré sú online prepojené s informačným systémom. V rámci tejto siete je aktualizovaný KLUB ZÁKAZNÍKOV. Zákazníkov pravidelne oslovujeme špeciálnymi akciami a ponukami.

Pravidelne podporujeme akčnými letákmi 6 x ročne a 9 x mesačnou inzertnou kampaňou v časopisoch, suplementoch a v televíznych reláciách.

Každoročne je poriadaná spotrebiteľská súťaž. Všetko je realizované s podporou 20 dodávateľov.

 

Sieť predajní špecializovaných na sortiment farieb, lakov a drogérie

  • 25 predajní, ktorých počet sa skvalitňuje neustálym výberom a regionálne rozširuje. V tomto roku sa uskutočňuje celorepublikové označovanie predajní v novom, modernom dizajne so zjednotenými a prepojenými prvkami, logom a nápisom FAREBNÝ RAJ.
  • Podpora predaja 6 letákových akcií ročne, od apríla do konca septembra. Termín akcie je 21 dní. Letáky formátu 4 x A4 sú distribuované v regiónech predajní externou spoločnosťou do schránok v priľahlom okolí predajne, podľa výberu odberateľa.
  • Cenovo výhodné nákupy akciového tovaru v rámci zásobovania predajní s týžďnovým predstihom pred termínom letákovej akcie.
  • Prezentácie predajní na bal.sk a farebnyraj.sk s popisom ich vlastných aktivit, uvednými kontaktmi, otváracou dobou atd.
  • V spolupráci s 13 dodávateľmi – oficiálnymi partnermi zaisťujeme pre predajne ročný obratový bonsu, ktorý je využitý na ďaľšiu reklamno-marketingovú podporu či technické vylepšenie a vybavenie predajne ( napr. Igelitové odnosné tašky, áčkové stojany, vonkajšie billboardy, smerové tabuľe a reklamné predmety s logom, vybavenia kancelárie, počítače, pokladničné systémy atd.)
  • Špeciálne výrobky (odlišné balenie) len pre FAREBNÝ RAJ
  • Všetky vyššie uvedené skutočnosti vedú k zviditeľneniu predajne v jej regóne, privedenie koncového zákazníka do predajne, udržanie a prípadné navýšenie predaja, podpora voči konkurenčným subjektom a v neposlednej rade aj k skvalitneniu a prehĺbeniu vzájomnej spolupráce.

 

 

Budúcnosť Farebného raja

Pre budúce roky v rámci pobočiek BAL SLOVAKIA, s.r.o. chceme pokračovať v rozširovaní stávajúcej sitete na ešte neobsadených územiach Slovenskej republiky a stále viacej posilovať marketingovú podporu predajniam. Za to od nich požadujeme skutočné partnerstvo, férové jednanie a nákupnú loajalitu.

Naši partneri – výrobcovia

Reklamné aktivity a financovanie rozvoja siete vyžaduje úzku spoluprácu s ďaľšími významnými výrobcami, ktorí o to majú záujem. Aj za ich významného prispenia by sme chceli do budúcnosti garantovať koncovým zákazníkom, že v predajniach Farebný raj sa budú cítiž skutočne ako v raji.

Poslanie a ciele siete Farebný raj:

Spotrebitelia aj remeselníci po dlhé roky nachádzajú v špecializovaných predajniach Farebného raja nie len široký sortiment, dobré ceny, ale hlavne skúsených predajcov, ktorí svojmu remeslu rozumia a dobre poradia. Nástupom zahraničných hypermarketov nastal zostrený konkurenčný boj. Nezávislí obchodníci preto musia vedieť ukázať svoje výhody, a my im v tom pomáháme. Prvotným cieľom je vzájemnou spoluprácou udržať zákazníkov v predajniach Farebného raja.

V čom sú teda predajne Farebný raj výhodné a zaujímave? Zákazníci nachádzajú v predajniach označených logom Farebný raj nie len široký sortiment, ale za pultom aj skúsených predavačov a odborníkov, ktorí vždy odporučia a ponúknu taký výrobok, ktorý bude najlepšie vyhovovať po stránke kvality a ceny. Našim ďaľsím cieľom je, aby zákazníci ušetrili dva krát – na cene, ale aj na tom, že si domov donesú ten správny tovar. A ten, kto rád sleduje a porovnáva ceny, v letákových akciách, pod značkou Farebný raj zistí, že náterové hmoty ťažko nakúpi niekde lacnejšie, ako vo Farebnom raji.