SIGNOCRYL T S 2856

Farba na vodorovné dopravné značenie vozoviek

Charakteristika a použitie výrobku

Farba je určená na vodorovné dopravné značenie vozoviek a iných plôch s živičným, prípadne betónovým povrchom. Výrobok je zavedený v Katalógu schválených výrobkov pre vodorovné dopravné značenie vydaným Ministerstvom dopravy ČR.

Príprava podkladu

Nanáša sa na suchý podklad vopred zbavený hrubých nečistôt a mastnoty.

Riedidlo: P 6406

Odporúčaný postup

Nanáša sa v jednej vrstve vzduchovým aj tlakovým bezvzduchovým nanášacím zariadením, prípadne inou vhodnou nanášacou technikou s možnosťou použitia maskovacie šablóny. Viskozita farby je upravená pre priamu aplikáciu na stroj. V prípade potreby (podľa aplikácie, typu zariadenia) je možné riedenie prípravkom TOLUEN P 6406. Pri príprave väčšieho množstva materiálu je nutné farbu v zásobníkoch priebežne miešať alebo pred vlastnou aplikáciou znovu dôkladne premiešať. Zasychá na vzduchu fyzikálnym odparením rozpúšťadla min. 7 minút pri teplote vzduchu min. 5 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu max. 75 %. Hrúbka mokrého náteru je 500 mikrometrov (cca. 680 g/m<sup>2</sup>). Hrúbka suchého nástreku je 220 mikrometrov. Pri nanášaní je nutné vykonať posyp balotinou asi 300-350 g/m<sup>2</sup> typ Swarco T 14 G20, pre zaistenie retroreflexie a drsnosti musí byť táto operácia vykonaná, vzhľadom k rýchlemu zasychaniu, bezprostredne. Náter farby je prejazdný vozidlami 30 minút od nanesenia na suchú vozovku pri teplote 1 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 75 %. Nižšia teplota a vysoká vlhkosť vzduchu spomalí schnutie farby. Pri manipulácii sa nesmie do výrobku dostať voda, ktorá výrobok znehodnocuje.

Máte problém, s ktorým si neviete poradiť?
Vyskúšajte našu online poradňu!

Na Vaše otázky odpovieme každý deň.
Opýtajte sa aj Vy!