Informácia o zmene sídla spoločnosti BAL SLOVAKIA, s.r.o.

Informácia o zmene sídla spoločnosti BAL SLOVAKIA, s.r.o.

Vážený obchodný partner, dovoľte nám informovať Vás, že spoločnosť BAL SLOVAKIA, s.r.o. od 1.6.2016 zmenila sídlo spoločnosti na adresu:

Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina

Ostatné identifikačné údaje spoločnosti  zostávajú nezmenené.