Konferencia "Farebný raj 2015"

Konferencia "Farebný raj 2015"

Začiatkom októbra organizovala naša spoločnosť BAL SLOVAKIA s.r.o., s dodávateľmi dvojdňovú odbornú konferenciu „Farebný raj 2015“, ktorej hlavnou témou boli plány a vízie pre nasledujúci rok 2015. Zákazníci mali možnosť osobného stretnutia s výrobcami predajných artiklov a dozvedeli sa všetko potrebné pre ďalší predaj. Dodávatelia predstavili svoju technológiu výroby, celé portfólio na trhu a predstavili novinky prichádzajúce na trh, pričom niektorí zvolili aj interaktívne ukážky vlastnej produkcie.

Po odbornej prezentácii dodávateľov prebehla uvoľnená diskusia, ktorú partneri využili na osobné zoznámenie sa a riešenie aktuálnych predajných stratégií. Súčasne si mali možnosť oddýchnuť v priateľskom duchu so službami kongresového centra, či už vo wellness zóne alebo hrou bowlingu.

Ďakujeme všetkým našim dodávateľom a zákazníkom za účasť na prvom ročníku konferencie a zároveň sa tešíme na ďalšie stretnutie už čoskoro.