Náter skrine regulačnej stanice plynu

Náter skrine regulačnej stanice plynu
Náter skrine regulačnej stanice plynu, kde bol použitý Telkyd S200E. Aplikácie náterového systému previedla firma Kovovýroba Užík, s.r.o. - Handlová.