Renovácia sila

Renovácia sila
Na renováciu sila (zásobník na sypké materiály) bol použitý priemyselný základný náter Telpox P100 a vrchný náter Telpur S210.