Sledujte reláciu POLOPATĚ - na ČT1, 3.5.2015 o 8:50 hod.

Sledujte reláciu POLOPATĚ - na ČT1, 3.5.2015 o 8:50 hod.