REMAL Hĺbková protipliesňová penetrácia V1311

Fasádna silikónová farba Viac informácií
Popis
Popis

Charakteristika a použitie výrobku


BARLET SILIKÓN je moderná silikónová fasádna farba. Je vodoodpudivá so samočistiacou schopnosťou, extrémne odolná poveternostným vplyvom. Používa sa pre nátery vápenocementových omietok, betónov, pórobetónov, drevotriesky v interiéroch aj v exteriéroch.

 

Príprava podkladu


Podklad musí byť suchý a vyzretý, aby nedochádzalo k zmene farebného odtieňa, k zmydlovateniu spojiva, zníženiu priľnavosti náteru a k vzniku vápenného výkvetu na vrchu náteru. Podklad musí byť zbavený biologického napadnutia ako sú plesne a riasy. Nové omietky musia min. 4 týždne dozrievať (karbonatizovať). Penetrácia podkladu sa vykonáva štetkou v jednom nátere prípravkom BARLET PENETRÁCIA SILIKÓN. Teplota podkladu a prostredia pri práci sa odporúča v rozmedzí 15 až 25 °C, nesmie byť nižšia než 7 °C a nesmie prekročiť 30 °C.

 

 

Odporúčaný náterový postup


Po zaschnutí penetrácie sa pomocou štetky alebo valčeka vykonajú 2 nátery fasádnou farbou. Ďalšie vrstvy sa nanášajú najskôr po dokonalom zaschnutí. Farbu je možné riediť malým množstvom vody, max. 5 %.

 

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje 3-jód-2-propinyl-N-butylkarbamát, hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triethanol. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
Parametry
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka REMAL
Produktový list PDF