DENAS UNIVERZÁL-LESK vrchná farba na drevo, kov a betón

Lesklá univerzálna vodou riediteľná vrchná krycia farba na kov, drevo, betón, pozink, med aj sadrokartón. Najčastejšie úpravy dverí, zárubní, zábradlí, obkladov, záhradného nábytku, plechových striech a pod. Viac informácií
Popis
Popis

DENAS UNIVERZÁL je vrchnou vodou riediteľná farba na nátery stavebných prvkov a konštrukcií z dreva, kovu, stavív, čerstvého pozinkovaného plechu i pozinkovaných strešných šablón, hliníka, niektorých druhov plastov, umakartu, keramických obkladov s prídavkom silánu, sadrokartónu. Spĺňa normu povrchových úprav výrobkov a hračiek pre deti od 0-3 rokov (ČSN EN 71, časť 3) a je vhodný na styk s potravinami. Nátery majú vynikajúcu odolnosť, nekriedujú, ani nekrehnú vplyvom pôsobenia UV žiarenia a poveternosti, sú odolné pôsobeniu čistiacich prípravkov používaných v domácnosti. Natreté povrchy sú extrémne mechanicky odolné a vykazujú dlhú životnosť v interiéri aj exteriéri.

Vlastnosti univerzálnej farby na drevo a kov
atest na detské výrobky
atest pre styk s potravinami
odolná UV žiareniu a poveternosti
extrémne mechanicky odolné
vykazujú dlhú životnosť
použitie v interiéri aj exteriéri
Legislatíva, certifikáty, atesty, ďalšie testované parametre:

Pozri. Vyhlásenie o zhode. Výrobok je bezpečný za podmienok určeného použitia a spĺňa hygienické požiadavky na hračky a výrobky pre deti vo veku do 3 rokov (podľa EN 71, časť 3), Nariadenie vlády č. 86/2011 Zb., príloha č. 2, III. Chemické látky, bod 12 a zároveň spĺňa hygienické požiadavky na výrobky určené na styk s potravinami a pitnou vodou, stanovené Vyhl. MZČR č. 38/2001 Zb., v platnom znení pre bielu bázu. DENAS COLOR a.s. prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu výrobku uvádzaného na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami. Negarantuje platnosť atestov pri tónovaní mimo areálu výrobcu.

Pracovný postup:

Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, nesúdržných vrstiev starších náterov a mastnoty. Nové kovové povrchy chráňte 1–2 vrstvami antikorózneho základu DENAS NA KOV-ZÁKLAD alebo DENAS NA KOVY 2V1, potom aplikujte vrchnú farbu DENAS UNIVERZÁL v 1–2 vrstvách. Drevené podklady najprv zjednoťte DENAS NA DREVO-ZÁKLAD alebo. riedenou farbou DENAS UNIVERZÁL v pomere 1:1 s vodou, a to v 1–2 vrstvách s ohľadom na savosť dreva. Potom preveďte vrchný náter neriedenou farbou v 1–2 vrstvách. Drevo v exteriéri odporúčame chrániť do hĺbky vhodným napúšťadlom s biocídnymi účinkami. Ochranu minerálnych podkladov preveďte náterom v 1–2 vrstvách penetračným prostriedkom a následne vrchnou krycou farbou DENAS UNIVERZÁL v 1–2 vrstvách. Minimálna teplota pri aplikácii a schnutí náteru je +10 °C a vzdušná vlhkosť do 70 %.

Výdatnosť:

7 až 10 m²/kg na jednu vrstvu.

Balenie:

Plastové alebo plechové obaly s hmotnosťou 0,3 kg, 0,7 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

Zloženie (všeobecné):

Zmes akrylátovej disperzie, pigmentov, plnív a špeciálnych aditív.

Môže sa Vám hodiť:
Štetce, valčeky, bruisivo, zakrývací materiál, špachtľa, nože, vedierka a misky.

Bezpečnosť a hygiena farby na drevo a kov:
Pri obvyklom použití nedochádza k situáciám, kedy by bola nutná okamžitá lekárska pomoc. Odporúčanie: Pri práci dodržujte zásady osobnej hygieny. Zaistite vetranie pracoviska. Pri aplikácii striekaním použite ochranu dýchacích orgánov. Pri zasiahnutí očí vypláchnite prúdom vody.

Likvidácia odpadov:

Zvyšky farieb a znečistené obaly likvidujte ako nebezpečný odpad v súlade s platnými predpismi. Výrobok si uchováva úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale min. do dátumu uvedeného na viečku/veku.

Hustota:

1,1 – 1,3 g/cm3; VOC: 0,006 – 0,04 kg/kg; TOC: 0,003 – 0,02 kg/kg; ONL: 30 – 47 % obj.; Kategória VRNH: A/d – vnútorné/vonkajšie náterové hmoty na drevo, kov alebo plasty pre vybavenie a obklady budov.; Najvyššia prípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 130; Max. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie (g/l): 52.

Parametry
Riedenie farby Vodou
Atest na detské hračky Áno
Stupeň lesku Lesk
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Denas Color
Značka Denas
Produktový list PDF