LAZUROL GOLD S1037

Syntetická tixotropná lazúra Viac informácií
Popis
Popis

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Lazúra je určená k dlhodobým ochranným farebným transparentným náterom mäkkého a tvrdého dreva vystaveného poveternostným vplyvom,ako aj k náterom v interiéroch, predovšetkým k náterom: záhradného nábytku, drevených štítov, podhľadov, obloženia stien a stropov, plotov, chát a drevených domčekov, okien a dverí. Lazúra obsahuje transparentné oxidy železa. Vytvára na povrchu dreva efektný (dekoratívny) ochranný náterový film, ktorý zdôrazňuje kresbu dreva a zároveň drevo spevňuje a dlhodobo chráni pred vlhkosťou a UV žiarením. Poskytuje drevu dlhodobú ochranu proti vode a UV žiareniu. Lazúra má vynikajúce aplikačné vlastnosti, nepraská a farebné odtiene sa dobre prepájajú aj na veľkých plochách.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Drevo musí byť pred natieraním čisté, suché, dobre obrúsené, s vlhkosťou max. 12 %. Z dreva so zvýšeným obsahom živíc (červený smrek, borovica) odstráňte všetky výrony živíc riedidlom BALTECH C6000. Na kvalite prípravy dreva závisí konečný vzhľad náteru a aj jeho životnosť. Povrch dreva najprv napusťte vhodným napúšťadlom, ktoré zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu a vyššiu ochranu dreva (v prípade použitia fungicídneho napúšťadla zaistí i ochranu dreva pred napadnutím plesňami, hubami a hmyzom). V ďalšom kroku povrch dreva prebrúste jemným brúsnym papierom a potom aplikujte lazúru.
Pre nátery interiérov je vhodné použiť napúšťadlo LAZUROL CLASSIC S1023 (bezfarebný odtieň), pre nátery exteriérov použite napúšťací náter LAZUROL IMPREGNAČNÝ ZÁKLAD S1033.
Pri renovačných náteroch odstráňte zo starého dreva nesúdržné vrstvy, napr. prebrúsením.

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Atest na detské hračky Nie
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Lazurol
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie