REMAL PROTIPLESŇOVÝ

Protiplesňový maliarsky náter. Prevencia proti rastu plesní. Vhodný do vlhkých priestorov. Oteruvzdorný. Viac informácií
Popis
Popis

Charakteristika a použitie výrobku


REMAL PROTIPLESŇOVÝ je vodou riediteľná maliarska farba s preventívnym účinkom proti rastu plesní, napr. Penicilium glaucum, Chaetomium globosum, Aspergillus niger, Alternaria tenuis, Aureobasidum pullutans, Scletophonapityophila. Maximálne preventívne účinný je tiež proti hubám, kvasinkám, riasam a baktériám. Farba výborne kryje, je paropriepustná, oteruvzdorná a má vysokú bielosť 90 %. Používa sa v interiéroch na protiplesňové nátery omietok, betónu, sadrokartónu, cetris dosiek a pod.. Farba vykazuje odolnosť proti oteru za mokra – merané podľa ČSN EN ISO 11998 – trieda 5 (klasifikácia podľa EN 13300).Protiplesňovú maliarsku farbu používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

 

Príprava podkladu


Plesňami napadnuté miesta ošetrite vhodným sanačným prípravkom ,napr. REMAL SANAL NA MURIVO V 1406. Na vyrovnanie dier, trhlín a nerovných plôch použijeme REMAL STIERKU. Z trhlín väčších rozmerov je potrebné odstrániť nesúdržný materiál a na vyplnenie použiť akrylátový tmel. Po jeho zaschnutí použijeme na vyrovnanie REMAL STIERKU. Po zaschnutí a prebrúsení sa podklad ľahšie pretiera maliarskou farbou. Na problémové miesta (fľaky od zamoknutia a pod.) je vhodné použiť izolačný REMAL FLEK-STOP. Príliš nasiakavé, prašné a nesúdržné podklady je potrebné najprv napenetrovať (spevniť) vhodnou penetráciou, napr. REMAL, BARLET alebo SOICRAT. Teplota podkladu a prostredia pri natieraní nesmie klesnúť pod 5 °C.

 

 

Odporúčaný náterový postup


Prvý náter zrieďte na 1 kg farby max. 0,4 l (40 %) vody, ďalšie nátery zrieďte na 1 kg farby max. 0,3 l (30 %) vody. Nanáša sa štetkou, valčekom alebo striekaním. Ďalšie vrstvy nanášajte najskôr po dokonalom zaschnutí.

 

 

Tónovanie


Tónovacími pastami REMAKOL V 3502, REMAL TEKUTÁ TÓNOVACIA FARBA.

 

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Vodou
Atest na detské hračky Nie
Izolácia škvŕn Nie
Protiplesňová farba Áno
Umývateľná farba Áno
Oteruvzdorná za sucha Áno
Možnosť tónovania Áno
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka REMAL
Produktový list PDF