TELPOX P120

Farba základná priemyselná epoxidová dvojzložková antikorózna

  • vynikajúce antikorózne vlastnosti
  • bariérová ochrana železitou sľudou
  • zaisťuje dlhodobú životnosť náterových systémov
Podrobné informácie

Zloženie

Disperzia anorganických pigmentov, plnív a železitej sľudy v roztoku stredne molekulárnej epoxidové živice v organických rozpúšťadlách, s prídavkom aditív.

Vlastnosti a použitia

Farba je určená na zhotovenie podkladového náteru (medzivrstvy) u náterových systémov oceľových podkladov, na ktoré sú kladené vysoké požiadavky z hľadiska antikoróznej ochrany. Farba obsahuje špeciálny typ plniva-železité sľudy, ktorá zaisťuje bariérovú ochranu v náterových systémoch zhotovených napr. epoxidovými, polyuretánovými a ďalšími náterovými hmotami. Pred použitím sa farba rozmieša, zmieša s tužidlom v predpísanom pomere, dôkladne premieša a do riedi podľa potreby. Teplota pri zasychaní nesmie klesnúť pod 10°C.

Príklady použitia

Exteriér aj interiér so stredným a vysokým koróznym namáhaním, napr. oceľové konštrukcie, stožiare, mosty, haly, chemické závody

Odiene

0517 – zelený, 0660 – béžový

Máte problém, s ktorým si neviete poradiť?
Vyskúšajte našu online poradňu!

Na Vaše otázky odpovieme každý deň.
Opýtajte sa aj Vy!