E-client

Systém je on-line prepojený s centrálnym skladom. Je určený pre veľkoobchodných predajcov. Systém ukazuje zmluvné ceny prihláseného predajcu, aktuálny stav tovaru na sklade, stavy objednávky, závazkov apod. Využívanie systému je podmienené uzatvorením obchodnej zmluvy s BAL SLOVAKIA, s.r.o.

Stiahnuť E-client