Obchodné siete


Podnikové predajne 
KÚZLO FARIEB A DROGÉRIE

V súčasnej dobe prevádzkujeme 11 vlastných predajní, ktoré sú online prepojené s informačným systémom. V rámci tejto siete je aktualizovaný KLUB ZÁKAZNÍKOV. Zákazníkov pravidelne oslovujeme špeciálnymi akciami a ponukami.

Pravidelne podporujeme akčnými letákmi 6 x ročne a 9 x mesačnou inzertnou kampaňou v časopisoch, suplementoch a v televíznych reláciách.

Každoročne je poriadaná spotrebiteľská súťaž. Všetko je realizované s podporou 20 dodávateľov.


Více o KÚZLO FARIEB A DROGÉRIE


Farebný raj - Sieť predajní špecializovaných na sortiment farieb, lakov a drogérie

  • 25 predajní, ktorých počet sa skvalitňuje neustálym výberom a regionálne rozširuje. V tomto roku sa uskutočňuje celorepublikové označovanie predajní v novom, modernom dizajne so zjednotenými a prepojenými prvkami, logom a nápisom FAREBNÝ RAJ.
  • Podpora predaja 6 letákových akcií ročne, od apríla do konca septembra. Termín akcie je 21 dní. Letáky formátu 4 x A4 sú distribuované v regiónech predajní externou spoločnosťou do schránok v priľahlom okolí predajne, podľa výberu odberateľa.
  • Cenovo výhodné nákupy akciového tovaru v rámci zásobovania predajní s týžďnovým predstihom pred termínom letákovej akcie.
  • Prezentácie predajní na bal.sk a farebnyraj.sk s popisom ich vlastných aktivit, uvednými kontaktmi, otváracou dobou atd.

 


Více o FAREVNÝ RAJ