BARLET VÁPENNÁ FARBA V4019

Fasádna vápenná farba

  • Extrémne paropriepustná
  • Odolná proti poveternostným vplyvom
  • Vhodná na historicky chránené objekty a na sanačné omietky
Podrobné informácie
Kde nakúpiť? Predajne

Popis

Fasádna vápenná farba

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
BARLET VÁPENNÁ FARBA je vápenná fasádna farba. Je vysoko paropriepustná, vhodná pre nátery sanačných omietok. Používa sa k vonkajším aj vnútorným náterom minerálnych podkladov (zkarbonatizovaných vápenocementových omietok, betónov, pórobetónov).

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť suchý a vyzretý, aby nedochádzalo k zmene farebného odtieňa, k zmydlovateniu spojiva, zníženiu priľnavosti náteru a k vzniku vápenného výkvetu na vrchu náteru. Podklad musí byť zbavený biologického napadnutia ako sú plesne a riasy. Nové omietky musia min. 4 týždne dozrievať (karbonatizovať). Príliš nasiakavé, prašné a nesúdržné podklady je potrebné najprv napenetrovať (spevniť) vhodnou penetráciou, napr. REMAL, BARLET alebo SOICRAT. Teplota podkladu a prostredia pri práci sa odporúča v rozmedzí 15 až 25°C, nesmie byť nižšia než 7°C a nesmie prekročiť 30°C.

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Pred použitím je nutné farbu rozmiešať. K zriedeniu je možné použiť max. 10% čistej vody. Náter vápennou farbou sa vykonáva štetkou po 4 hodinách schnutia penetrácie, druhý náter v intervale 4-6 hodín po prvom nátere. Konečný hydrofobizačný náter prípravkom BARLET FOB sa nanáša štetkou po 3 dňoch od nanesenia farby.

Výdatnosť

5 m2/1 kg v jednej vrstve

Spôsob nanášania

  • maliarska štetka
  • maliarsky valček

Súbory na stiahnutie

Máte problém, s ktorým si neviete poradiť?
Vyskúšajte našu online poradňu!

Na Vaše otázky odpovieme každý deň.
Opýtajte sa aj Vy!