PETROLEJ P6404

Petrolej

Charakteristika a použitie výrobku

Petrolej je určený předovšetkým na sviecenie v petrolejových lampách.

Nebezpečnosť výrobku

Aspiračná nebezpečnosť Asp. Tox. 1: H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Máte problém, s ktorým si neviete poradiť?
Vyskúšajte našu online poradňu!

Na Vaše otázky odpovieme každý deň.
Opýtajte sa aj Vy!